Songs and Rhymes Music symbol

Songs and rhymes Let's Get Moving - Tō ringa ki roto

Songs and Rhymes Music symbol Song Lyrics Let's Get Moving - Tō ringa ki roto

Tō ringa ki roto, tō ringa ki waho
Tō ringa ki roto, ka ruiruihia
Kei te hope hope au, kei te hurihuri au
Kei te pakipaki au e!

2) Waewae
3) Māhunga
4) Tinana
5) Ringa