Songs and Rhymes Music symbol

Songs and rhymes Motokā

Songs and Rhymes Music symbol Song Lyrics Motokā

Motokā iti rawa e
Māku e taraiwa e.
Tangi ana, tangi ana
UGA UGA UGA!
Haere rā e te iwi e!