Songs and Rhymes Music symbol

Songs and rhymes Ngā tamariki o Matariki

Songs and Rhymes Music symbol Song Lyrics Ngā tamariki o Matariki

Waitī, Waitā, Waipunarangi Tupuanuku,
Tupuarangi, Ururangi e...

Koinei ngā tamariki o Matariki
Ngā whetū e piataata i te rangi e
Ngā whetū e piataata i te rangi e