Songs and Rhymes Music symbol

Songs and rhymes Te Manu Taigole (Tokelauan)

Songs and Rhymes Music symbol Song Lyrics Te Manu Taigole (Tokelauan)

 


Te manu taigole ei luga
Ei luga ote lakau
Ei luga ote lakau
Ei luga ote lakau
Te manu taigole
Ei luga ote lakau
E pehepehe mai kia te au.